چرا خدمات ممیزی لجستیک؟

طرح چند سوال:
آیا با نقش کلیدی لجستیک در زنجیره تامین خود آشنایی دارید؟
آیا تا کنون به مشکلات لجستیکی در زنجیره تامین خود اندیشیده اید؟
آیا تابه حال به بهینه سازی انبارهای پشتیبان در سازمان خود اندیشیده اید؟
چه سهمی از استانداردهای لجستیکی در سازمان شما تعریف و اجرایی گردیده است؟
آیا تا به حال تلاشی جهت کاهش بهای تمام شده محصول خود از طریق بهینه سازی فعالیتهای لجستیکی داشته اید؟
1) بازدید مقدماتی
2) شناسایی و بررسی فرآیندهای لجستیکی در زنجیره تامین
3) تهیه گزارش عارضه یابی در زمینه های:
– سیستمهای نگهداری مواد وکالا در انبار
– روشها وتجهیزات بارگذاری و باربرداری ( انواع لیفتراک/ ریچتراک/ پالت تراک)
– روشها وتجهیزات انتقال مواد و کالا ( انواع کانوایر , بالابر ، هم سطح کننده ها، تخلیه وبارگیری )
تعاملات لجستیکی با تامین کنندگان در سطح زنجیره تامین
خدمات قابل ارائه در ممیزی لجستیک:
با انجام ممیزی لجستیک توسط شرکت قفسه ساز تهران سئوالات فوق را بهتر میتوانید پاسخ دهید.